โครงสร้าง ศธจ.กทม.

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวสุชาดา นาคอ่วม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางศศิธร ภูบุญเต็ม
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนงนุช จุฬามณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายสมบัติ พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ
ยุวาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.