กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางนงนุช จุฬามณี

นางนงนุช  จุฬามณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : nn1661.nong@gmail.com

 นางสาวยอดขวัญ  คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายเอกชัยลำเหลือ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)

 นายเอกชัย  ลำเหลือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ)

 นายจิรนนท์  ส่องสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือตรีอำพล ชัยมงคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 เรือตรีอำพล ชัยมงคล 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นางอุดร สร้อยแก้ว ตำแหน่ง แม่บ้าน

 นางอุดร สร้อยแก้ว
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสำอาง ไพรงาม ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นางสำอาง ไพรงาม
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ภาระงานของกลุ่มอำนวยการ

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
(10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.