mainpage

winyou

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment).
กรอบคุณธรรม
สอบถามเรื่องทั่วไป / ข้อเสนอแนะ / เรื่องร้องเรียน

ข่าว-ประกาศล่าสุด

No Content Available

ระเบียบ - ข้อบังคับ

หน่วยงานภาครัฐ

รัฐบาลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนและนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงา่นคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ข่าวการเงิน

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
"แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ประกาศบรรจุและเรียกแต่งตั้ง

ประกาศทุนการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)
คอร์สอาชีวศึกษาออนไลน์สายอาชีพ

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.