กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางกาญจนา  ตันตินิพันธุ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : kandriveweb@hotmail.com

นางนงนุช จุฬามณี

นางนงนุช  จุฬามณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : nn1661.nong@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ คงชนม์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นายอภิสิทธิ์ คงชนม์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาว ณิชนาฎ ตาสิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวณิชนาฎ  ดาสิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือตรีอำพล ชัยมงคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เรือตรีอำพล ชัยมงคล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นางอุดร สร้อยแก้ว ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางอุดร สร้อยแก้ว
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสำอาง ไพรงาม ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นางสำอาง ไพรงาม
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ภาระงานของกลุ่มอำนวยการ

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
(10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.