กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

บุคลากร
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 นางสาวอรัญญา  ธาราวร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ข้ามไปยังทูลบาร์