ผู้บริหาร ศธจ.กทม.

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร