ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง ศธจ.กทม.

สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
ชั้น 4 อาคารหอประชุมพญาไท
ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 0 4 0 0

 

ช่องทางติดต่อ

 | fax 0 2354 3798
  www.bkkedu.in.th
  edubkk01@gmail.com
  www.fb.com/bkk.edu.office