ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)