ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓   นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๔  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ณ หอประชุมแคนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ  ผู้บริหารอาวุโส  ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ร่วมกันประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์อย่างพร้อมเพรียง มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑,๖๐๐ คน