ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563