ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์