สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี