ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 2562

วันที่  13  ตุลาคม  2562  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562  ​ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ