ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ​ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร​สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)