เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  การศึกษา” และการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนจาก 5 จังหวัด ดังนี้ 1. จังหวัดนนทบุรี  2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัดนครปฐม 4. จังหวัดสมุทรปราการ และ 5. จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ศธจ.กทม.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 แห่ง ในสังกัด สพม.1, สพม.2 และ สพป.กทม. เข้าร่วมฟังงานเสวนาในครั้งนี้ ผลการนำเสนอรูปแบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สังกัด สพม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานตามรูปแบบบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน STARS Y.N. Model