ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)