ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 สำหรับวันที่ 11 สิงหาคม 2562  เป็นการสอบภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ และแบ่งการสัมภาษณ์เป็นภาคเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ สนามคัดเลือกฯ หอประชุมพญาไท ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 324 คน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย