ศธจ.กรุงเทพมหานคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30. น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   นางคนึงนาถ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   ให้การต้อนรับ นายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางรักขณา ตันฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการสอบภาค ก. และภาค ข. ในวันนี้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย