ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)