ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย