ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

ที่เดือน/ประจำปี พ.ศ. 2561จำนวนเรื่อง
1มกราคมไม่มี
2กุมภาพันธ์ ไม่มี
3มีนาคม ไม่มี
4เมษายน ไม่มี
5พฤษภาคม ไม่มี
6มิถุนายน ไม่มี
7กรกฎาคม ไม่มี
8สิงหาคม ไม่มี
9กันยายน ไม่มี
10ตุลาคม ไม่มี
11พฤศจิกายน ไม่มี
12ธันวาคม ไม่มี