การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๗.๐๐ น.  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ  “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  พร้อมทั้งองค์กรหน่วยงานในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ยุวกาชาดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองผสมลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พร้อมเพรียงกันปลูกป่าโกงกาง เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และในภาคบ่ายได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียง