ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานศูนย์เสมารักษ์ลงพื้นที่ร่วมติดตามรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันนี้ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศมร.ศธจ.กทม.) มอบหมายให้ นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขานุการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน และถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนภารกิจเป็นอย่างดียิ่งจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นำโดยนายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ) คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน พร้อมทั้งบูรณาการงานร่วมรณรงค์ ติดตาม ประเมิน รายงานผล การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ตามมติของคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมิน รายงานผล การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

BangkokPEO PR Team
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร