การประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดการประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมวางแผนนิเทศการศึกษาสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และสถานศึกษาที่มีความต้องการในการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา