กศจ.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2561

วันที่  19 มกราคม  2562   เวลา 8.30 น. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  ศึกษาธิการภาค 1  พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2561  ศูนย์สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นการคัดเลือก ภาค ก. ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  โดยมีว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2    และนางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต  ให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    BangkokPEO PR Team
ขอบคุณภาพจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล  Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร