ประมวลภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ศธจ.กรุงเทพมหานคร

    ภาพกิจกรรมงานวันครู      ภาพรับโล่เกียรติคุณ โล่รางวัล และเกียรติบัตรรางวัล

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันครู  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1 และโรงเรียนโยธินบูรณะ