ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  นายพีระ รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๓  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  โดยมีว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ  ผู้บริหารอาวุโส  ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ร่วมกันประกอบพิธีบูรพาจารย์อย่างพร้อมเพรียง มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,600 คน
(ดาวน์โหลดภาพ 1) (ดาวน์โหลดภาพ 2)

BangkokPEO PR Team