ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม  2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ณ  บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  ของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  “เด็ก เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และนางปัณฑารีย์  บุญแรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  ร่วมจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆเด็กๆ ในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหา เล่มเกม  แจกของรางวัลมากมายสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนานของน้องๆเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

 

: BangkokPEO PR Team