ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562  ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่