ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  ๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมเพชรบุรี   ชั้น ๓  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

BangkokPEO PR Team