ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.กรุงเทพฯ บูรณาการลงพื้นที่ตรวจร่วมเฝ้าระวังวันลอยกระทง

วันที่ 22  พฤศจิกายน 2561  ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์เสมารักษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ  นำทีมเจ้าหน้าที่ ศูนย์เสมารักษ์ฯ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ  ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ เฝ้าระวังเทศกาลวันลอยกระทง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ดร.วรรณดี  นาคสุขปาน ผอ.รร .สตรีวิทยา นายเฉลิมพล พันธุ์บัว นางจิมารัต  ปุญญปัญญา  รอง ผอ รร สตรีวิทยา และคณะครู รร.วัดบวรนิเวศ,  ร.ร. มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์,  ร.ร. วัดสังเวช  ลงพื้นที่สวนสันติชัยปราการ  แแหล่งชุมชนย่านบางลำพู  เดินทางต่อไปยัสวนรมณีนาถ   พร้อมด้วยนายชลอ  เขียวฉลัว  ผอ.ร.ร.เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า  ปากคลองตลาด  ตลาดยอดพิมาณ  ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และนายดำรง  ชอบสุจริตสกุล  รองผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

BangkokPEO PR Team