รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.PMCA.or.th มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่