ศธจ.กรุงเทพมหานคร ออกนิเทศ และร่วมวางแผน ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวรรณวิทย์

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และคณะศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศ และเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวรรณวิทย์  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวางแผนร่วมกัน ช่วยเหลือโรงเรียนทั้งเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อมครู และสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

: BangkokPEO PR Team