ประชาสัมพันธ์ไวนิลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบไวนิล ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://ndos.pro/upload

/1545783365vinyl-1.jpg

 

 

https://ndos.pro/upload/1545783365vinyl-1.jpg