ศธจ.กทม. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค1 และว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หน่วยสอบ ศธจ.กทม. ณ สนามสอบที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ โมลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานสนามสอบที่ 6 ให้การต้อนรับ

 

 

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค1 และว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หน่วยสอบ ศธจ.กทม. ณ สนามสอบที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีนางคนึงนาถ จันทวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประธานสนามสอบที่ 5 ให้การต้อนรับ
 

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หน่วยสอบ ศธจ.กทม. ณ สนามสอบที่ 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ  

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศธจ.กทม. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หน่วยสอบ ศธจ.กทม. ณ สนามสอบที่ 8 โรงเรียนราชวินิตมัธยม