กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖