ผู้บริหารและบุคลากร ศธจ.กทม.และสพม.เขต ๑ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธีฯ  ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ   กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑  กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีจอมราชา  และลงนามถวายพระพร  ณ  หน้าอาคารหอประชุมพญาไท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑