ศธจ.กรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

วันที่  ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐  น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา(ฟุตบอล) จากบริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และนางจันทร์ประภา  โครานา  ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบอุปกณ์กีฬา(ฟุตบอล) เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นอุปกรณ์เล่นกีฬา ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทั้งนี้ ได้ร่วมรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล  ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย