ศธจ.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

วันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนท์ อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฒโฑ  รองศึกษาธิการภาค ๑  เป็นประธานเปิดการประชุม