กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ออกนิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ และโรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับคุณภาพการศึกษา