พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือเจ็ตคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่  6 – 9  มิถุนายน  2561 มีสมาชิกยุวกาชาด จากโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และ 2  ค่ายย่อยที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาดจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นำสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 6 หน่วย จาก โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2  จำนวน 6 โรงเรียนคือ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  และโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  รวมจำนวน 116 คน จากสมาชิกในค่ายทั้งสิ้น  จำนวน  486  คน