ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกศึกษานิเทศก์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแจ้ง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่