กิจกรรม ศธจ

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย และถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาคบ่าย) ณ วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร