ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาผู้เช่าเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาผู้เช่าเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)