ศธจ.กทม.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยมี ดร. พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการลงนาม มีหน่วยงานร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ได้แก่
1) หลักสูตรอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สถาบันการบินพานิชย์เอเชียโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
2) หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การซ่อมมือถือ โดย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง และโรงเรียนอรรถวิทย์
3) หลักสูตรอบขนมทั่วไป โดย โรงเรียนโสติมาวิชาชีพบางเขน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง
4) หลักสูตรดนตรี โดย สถาบันดนตรียามาฮ่าเอ็มโพเรียม โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ