ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)