ประชุมการจัดทำรายงานผลการนิเทศของกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 20 เมษายน พ..2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมการทำรายงานผลการนิเทศของกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเพชรบุรี อาคารหอประชุมพญาไท โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 18 ภาค เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้