รับเกียรติบัตรวันครูระดับจังหวัด พ.ศ.2561 (ระบบออนไลน์)

รับเกียรติบัตร วันครูระดับจังหวัด 2561
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

——>เข้าระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ขอขอบคุณ สพม.เขต 1 สนับสนุนระบบเกียรติบัตรออนไลน์