ศธจ. กทม. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสำนักงาน