กิจกรรมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คนใหม่


วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่ http://gg.gg/9trsh
หรือสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้จากการสแกน QR Code